Search:

Ο Λόγος στους Ειδικούς

Ψωριασική Ονυχία

Η ψωρίαση (ΨΩ)  είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης δερματοπάθεια, η οποία μπορεί να προσβάλλει όχι μόνο το δέρμα αλλά τα νύχια και τις αρθρώσεις .  80-90% των ασθενών με ΨΩ θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ψωριασική ονυχία (ΨΟ). Ο επιπολασμός της ΨΟ κυμαίνεται μεταξύ 10-82%.  Η ΨΟ μπορεί να εμφανιστεί χωρίς την εκδήλωση ΨΩ σε 5-10% των περιπτώσεων.

Η κλινική εικόνα της ΨΟ ποικίλει ανάλογα με την προσβολή της κοίτης του όνυχος ή/και της μήτρας του. Έτσι:

Προσβολή της  μήτρας του όνυχος Προσβολή της κοίτης του όνυχος
βοθρία ονυχόλυση
λευκονυχία υπονύχια υπερκεράτωση
γραμμές Beau σταγόνα ελαἰου
ονυχομάδηση γραμμοειδείς αιμορραγίες
κόκκινες κηλίδες στο μηνίσκο
ευθρυπτότητα

Τα βοθρία και η ονυχόλυση είναι τα συνηθέστερα κλινικά σημεία ΨΟ στα νύχια των χεριών. Η υπονύχια υπερκεράτωση και η ονυχόλυση είναι τα συνηθέστερα κλινικά σημεία ΨΟ στα νύχια των ποδιών.

Η ΨΟ σχετίζεται με μεγαλύτερη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής του ασθενή και υψηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση μέτριας-σοβαρής ΨΩ. Η σοβαρή ΨΟ θεωρείται ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας για την ανάπτυξη ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ).  Οι ασθενείς με ΨΑ, εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ΨΟ. Η ΨΟ είναι συχνά πιο ανθεκτική στην τοπική και συστηματική θεραπεία από την ΨΩ του δέρματος.

Σε ενήλικες ασθενείς με ΨΟ χωρίς ΨΩ στο δέρμα ή με ήπιας μορφής ΨΩ στο δέρμα που δεν χρήζει συστηματικής θεραπείας, η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από:

  •  τον αριθμό των ονύχων που εκδηλώνουν τη νόσο και 
  • την εντόπιση των βλαβών (μήτρα ή και κοίτη όνυχος).

Για τη συστηματική αντιμετώπιση της ΨΟ μπορεί να γίνει χρήση ασιτρετίνης, μεθοτρεξάτης, κυκλοσπορίνης, μικρών μορίων και βιολογικών παραγόντων.

Εκτός από την τοπική ή και συστηματική θεραπεία, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΨΟ διαδραματίζει η σωστή ενημέρωση και συμμόρφωση του ασθενή σε οδηγίες που μπορούν να αποτρέψουν την επιδείνωση της ΨΟ μέσω φαινομένου Koebner.

Επιμέλεια κειμένου:
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1ης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α.ΣΥΓΓΡΟΣ»

Ψωρίαση Τριχωτού Κεφαλής

Η εντόπιση της ψωριασικής νόσου στο τριχωτό της κεφαλής, είναι μορφή η οποία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Προκαλεί έντονη απολέπιση, κνησμό και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί και με απώλεια τριχών. Σπάνια μπορεί να καταλάβει ολόκληρο το τριχωτό, δίκην «κάσκας».

Η αντιμετώπιση της νόσου συνήθως γίνεται με ειδικά σαμπουάν, τοπικά απολεπιστικά φάρμακα και σε ειδικές περιπτώσεις και με συστηματικώς χορηγούμενα φάρμακα.

Επιμέλεια κειμένου:
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1ης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α.ΣΥΓΓΡΟΣ»

Φαινόμενο NOCEBO

Τι είναι το Φαινόμενο Nocebo;

Ο όρος Nocebo προέρχεται από τη λέξη noceo που σημαίνει επιβαρύνομαι ή ζημιώνομαι. Το Nocebo effect ή αλλιώς το φαινόμενο nocebo,  είναι μία κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής νιώθει ότι επιβαρύνεται / ζημιώνεται από την ίδια τη νόσο του, καθώς και από την προτεινόμενη θεραπεία που σύστησε ο γιατρός. Στο φαινόμενο nocebo συναντούμε την έντονη ανησυχία και δυσπιστία των ασθενών για τις θεραπείες και ειδικά για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Οι πεποιθήσεις των ασθενών είναι αρνητικές και οι προσδοκίες τους για την πορεία της νόσου είναι χαμηλές, και οδηγούν σε μία αρνητική αυθυποβολή.

Το Nocebo έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το Placebo,  λέξη η οποία προέρχεται από το placeo που σημαίνει ευχαριστιέμαι.

Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής;

Η θετική στάση και διάθεση του ασθενούς απέναντι στη νόσο και στο θεραπευτικό σχήμα, επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και  η στάση που θα επιλέξουν να τηρήσουν οι ασθενείς. Πέρα από τη γενικότερη θετική στάση που πρέπει να έχουν οι ασθενείς, είναι πολύ σημαντικό οι νοσούντες να επιλέγουν να ενημερώνονται για τη θεραπεία τους μόνο από τον θεράποντα γιατρό τους και όχι από άλλες πηγές που πιθανών να είναι αναξιόπιστες.

Επίσης, συχνά χρήσιμη είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους. Οι Σύλλογοι ασθενών βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.  Μέσω των Συλλόγων ασθενών γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς το nocebo effect, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τον φόβο. Οι συναντήσεις, οι ενημερώσεις και ο διάλογος μεταξύ των ασθενών, του ιατρικού προσωπικού και των Συλλόγων είναι βέβαιο ότι λειτουργούν ευεργετικά στην αντιμετώπιση του nocebo και του placebo effect.

Επιμέλεια κειμένου:
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ –
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ